Thông tin liên hệ:

Địa chỉ: 120 Bis Sương Nguyệt Ánh, Q.1, TP.HCM.

Điện thoại: 085.404.2220.

Website: http://vatelsaigon.com/index.php/vi/

 

120 Bis Sương Nguyện Ánh, Q.1, Tp. HCM
Điện thoại: (+84) 28 5404 2212 - Fax: +84(0) 85-404-2124 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.