Vatel Saigon

News

HAPPY NEW YEAR CELEBRATION

Thông tin liên hệ: Địa chỉ: 120 Bis Sương Nguyệt Ánh, Q.1, TP.HCM. Điện thoại: 085.404.2220. Website: http://vatelsaigon.com/index.php/vi/...

LIÊN HOAN CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2019

Thông tin liên hệ: Địa chỉ: 120 Bis Sương Nguyệt Ánh, Q.1, TP.HCM. Điện thoại: 085.404.2220. Website: http://vatelsaigon.com/index.php/vi/...

CAREER PARTY FOR HOSPITALITY STUDENTS 2016

    Ngày hội Mở Cửa Chương trình liên kết quốc tế Vatel- CAREER PROJECT Vào lúc 9:00 ngày 16/1/2006 tại khuôn viên nhà hàng VATEL SÀI GÒN tại 120 Bis Sương Nguyệt A...

 

120 Bis Sương Nguyện Ánh, Q.1, Tp. HCM
Điện thoại: (+84) 28 5404 2212 - Fax: +84(0) 85-404-2124 - Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.