Tận hưởng niềm vui khi học cách tự pha chế cocktails để gây bất ngờ với các đồng nghiệp, bạn bè cũng như gia đình qua chương trình dạy pha chế Cocktails của chúng tôi.

Để biết thông tin về giá cả, xin liên hệ chúng tôi tại địa chỉ email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

120 Bis Sương Nguyện Ánh, Q.1, Tp. HCM
Điện thoại: +84(0) 85-404-2220   -  Fax:  +84(0) 85-404-2124  -  Email:  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.